Izaberite stranicu

Arleti

Nova salata u tipu puterice namenjena za prolećnu i jesenju proizvodnju u zatvorenom prostoru i na otvorenom polju. Listovi svetlo zeleni,sjajni i tanki. Glavice krupne, teške. Otporna na rubnu palež, plamenjaču salate Bl:16-34,36 (Bremia lactucae), virus mozaika salate (Lettuce mosaic virus), tolerantna na lisnu vaš salate Nr:0(Nasonovia ribisnigri).

Kategorija: