Izaberite stranicu

Pristupanjem ovom sajtu prihvatate dole navedene uslove. Vaš pristup i korišćenje sajta www.hollandangro.rs (u daljem tekstu „sajt“) podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog veb sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Sadržaj sajta

Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su www.hollandangro.rs pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.

Upotreba sajta

Prilikom korišćenja sajta ponašajte se u skladu sa važećim zakonima i propisima. Sadržaj sajta se ne sme distribuirati, modifikovati, prikazivati-reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti www.hollandangro.rs Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti. Zabranjeno je postavljanje ili prenošenje svih oblika virusa i kompjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bilo koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom ili naneti štetu korisnicima sajta i ostalim licima.

Dostavljeni sadržaj

Za sve sadržaje koje dostavite saglasni ste da www.hollandangro.rs ima pravo, ali ne i obavezu da proceni sadržaj pre nego što ga postavi na sajt. www.hollandangro.rs može da: nadgleda dostavljene sadržaje; dozvoli, izmeni ili odbije da ih postavi; nadgleda, filtrira i briše dostaljene poruke (blokira ili izmeni štetne ili neprikladne sadržaje); učini dostupnim dostavljeni sadržaj trećem licu radi održavanja sajta, zaštite naših interesa ili usklađivanja sa pravnim normama. www.hollandangro.rs nema kontrolu nad niti će biti odgovoran za eventualnu štetu ili zloupotrebu nastalu od strane trećeg lica. Ukoliko odlučite da bilo koje podatke objavite postavljanjem na naš sajt, to činite isključivo na sopstvenu odgovornost.

Privatnost

Svi Vaši lični podaci (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa) biće upotrebljeni u skladu sa zaštitom ličnih podataka. Za sve ostale sadržaje koje objavite preko sajta u vidu predloga, komentara i sl. smatraće se da nisu poverljivi i neće podleći zaštiti. Vaša je odgovornost za tačnost objavljenih podataka, a ukoliko su informacije koje pružate netačne, neprecizne ili nepotpune, prihvatate da Vas udaljimo sa sajta.

Odgovornost i garancije

Ovim se ne daje potvrda ili garancija da su informacije na ovom veb sajtu tačne, aktuelne ili potpune i ovaj sajt može eventualno sadržati tehničke neispravnosti ili tipografske greške. Nepreuzimamo nikakvu odgovornost za ažuriranje ovog sajta kako bi informacije koje se na njemu nalaze bile aktuelne, tačne i potpune. www.hollandangro.rs neće ni u kom slučaju biti odgovoran nijednoj strani, za bilo koju direktnu, posrednu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu bilo koje vrste, a koja nastane u vezi sa ili proistekne iz korišćenja ovog veb sajta ili bilo kog sajta ili resursa na koje je povezan, koje se poziva ili kojima se pristupa preko ovog veb sajta, ili iz korišćenja, preuzimanja podataka ili pristupanja bilo kojim materijalima, informacijama, proizvodima ili uslugama, uključujući između ostalog, gubitak dobiti, prekid posla, gubitak ušteda, gubitak programa ili drugih podataka, čak i ako je www.hollandangro.rs bio izričito obavešten o mogućnosti nastanka takve štete. Ovo izuzeće i odricanje od odgovornosti važi za tužbe po bilo kom osnovu, bez obzira da li su zasnovane na ugovoru, garanciji, deliktu ili bilo kojoj drugoj pravnoj teoriji. Shodno tome, pre donošenja bilo kakvih odluka potrebno je da potvrdite tačnost i potpunost svih postavljenih informacija. Sadržaj sajta, a posebno propise, obrasce, dokumente, datoteke, programe, softver i ostali sadržaj opisan na ovom sajtu ili dostupan za preuzimanje, pružamo u viđenom stanju i bez garancije i jemstva. Ovaj sajt koristite na vlastiti rizik po sopstvenom nahođenju i prihvatate da ćete samo Vi biti odgovorni za bilo koju štetu koja može nastati, uključujući i gubitak podataka ili štetu na vašem računarskom sistemu. www.hollandangro.rs ne daje nikakve garancije da će rešiti bilo koji prijavljeni problem, čak i ako obezbedimo informacije u cilju rešavanja problema.

Linkovi sajtova trećih lica

Ovaj veb sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na veb sajtove ili resurse koji ne pripadaju nama. Ne garantujemo niti se na bilo koji način obavezujemo u vezi sa bilo kojim sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova sa našeg sajta. Postojanje linka sa veb sajtom koji ne pripada nama ne znači da podržavamo sadržaj ili korišćenje takvog veb sajta niti njegovog vlasnika. www.hollandangro.rs nije strana u bilo kakvom poslu koji eventualno zaključite sa trećim licima niti je za njih odgovoran, čak i ako za ta treća lica doznate (ili upotrebite link do takvih lica) sa našeg sajta. Shodno tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da www.hollandangro.rs nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode, datoteke ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Kad pristupate veb sajtu koji nije naš, čak i onom koji možda sadrži naš link ili logotip, imajte na umu da je taj sajt nezavistan od nas i da nemamo kontrolu nad sadržajem na tom veb sajtu. Vaša je obaveza da poduzmete mere predostrožnosti i da se zaštitite od virusa, crva, trojanskih konja i drugih potencijalno destruktivnih programa i da svoje informacije zaštitite na način koji smatrate prikladnim.

Povezivanje na ovaj sajt

www.hollandangro.rs mora da odobri u pismenoj formi sve linkove i povezivanja prema ovom veb sajtu. Nedozvoljeno je davati pogrešnu predstavu o Vašem odnosu sa nama, upućivati na to da www.hollandangro.rs odobrava ili podržava Vas, Vaš veb sajt ili Vaše ponude za usluge ili proizvode, davati lažan ili pogrešan utisak i informacije o nama ili na drugi način štete našoj reputaciji. Kao dodatni uslov za dobijanje dozvole za povezivanje sa ovim sajtom, saglasni ste da www.hollandangro.rs može u bilo kom trenutku, po vlastitom nahođenju, ukinuti dozvolu za link prema ovom veb sajtu. U tom slučaju, saglasni ste da ćete odmah ukloniti sve linkove prema ovom veb sajtu i da ćete prestati da koristite bilo koji naš logotip.

Sprečavanje pristupa

Saglasni ste da www.hollandangro.rs po svom sopstvenom nahođenju, može obustaviti Vaš pristup ili korišćenje ovog sajta, u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, bez prethodnog upozorenja. Takođe, saglasni ste da ni www.hollandangro.rs neće biti odgovorni Vama ni bilo kom trećem licu zbog obustavljanja Vašeg pristupa ovom sajtu, ili bilo kojim informacijama ili datotekama, niti će se od njih tražiti da takve informacije ili datoteke Vama učine dostupnim nakon bilo kog takvog obustavljanja.

Promena uslova korišćenja

www.hollandangro.rs može bilo kada, bez prethodne najave, izmeniti ili dopuniti uslove korišćenja sajta ažuriranjem ove izjave. Ovakve izmene su za Vas obavezujuće, pa je preporučljivo periodično posetiti ovu stranu i informisati se o njima. Daljim korišćenjem bilo kog sadržaja sajta, saglasni ste da prihvatate sva naknadno objavljena pravila i uslove korišćenja.

Promene sajta

www.hollandangro.rs zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.

Zakon i nadležnosti

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu propisa Republike Srbije. Ukoliko ste stanovnik druge zemlje, Uslovi korišćenja i Vaše korišćenje sajta podleže zakonima Vaše zemlje.

Pravila za promocije, popuste, ankete i slično

Sve promocije, popusti, ankete koje budu bile dostupne preko ovog sajta biće podložne određenim pravilima koja su odvojena od ovih Uslova korišćenja. Učešćem u njima Vi ćete biti podložni tim pravilima, koja se mogu razlikovati od odredbi i uslova koji su ovde izneti.

Obaveštenja korisnika

Ako imate bilo kakva pitanja, predloge ili primedbe u vezi sa ovim sajtom, molimo da pošaljete poruku na stranici “Kontakt”.

Ograničenja

Sve sadržaji sajta ne moraju biti dostupni svim licima ili na svim geografskim lokacijama. Zadržavamo pravo da ograničimo dostupnost ovog sajta ili pružanje bilo kojih usluga bilo kom licu, geografskom području po našem izboru, u bilo koje doba, i prema našem sopstvenom nahođenju.

Više od 25 godina sa vama

 

 Profesionalno  seme uz vase iskustvo I našu podršku garantuju uspeh.