Izaberite stranicu

Politika privatnosti

Ko smo mi

Holland Angro, Beogradskog bataljona 25, 11030 Beograd, info@hollandangro.rs, +381 11  2541 467 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Holland Angro prikuplja sledeće podatke o ličnosti: Email adresa, Ime i prezime, IP adresa

Svrha obrade i pravni osnov

Holland Angro koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Komunikacija sa  korisnicima
Ponude novih proizvoda i usluga

Holland Angro podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

Holland Angro ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Holland Angro štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Antivirus zaštita

Holland Angro čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od  jedne godine

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Holland Angro ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Holland Angro ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Holland Angro ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Holland Angro na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Beogradskog bataljona 25, 11030 Beograd, info@hollandangro.rs, +381 11  2541 467

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Više od 25 godina sa vama

 

 Profesionalno  seme uz vase iskustvo I našu podršku garantuju uspeh.