Izaberite stranicu

SPERANZIA

Najkrupnija puterica

 Puterica za prolećnu i jesenju proizvodnju u zaštićenom prostoru i na otvorenom polju. Izuzetno krupne glavice, široke i ravne osnove. Listovi tanki, meki, svetlo zelene boje. Omiljena kod proizvođača zbog svoje krupnoće. Preporučeno rastojanje pri rasađivanju 30×30 cm. Otporna na  plamenjaču salate Bl:1-30,32 (Bremia  lactucae) i tolerantna na lisnu vaš salate Nr:0 (Nasonovia ribisnigri)

Kategorija: