Izaberite stranicu

Ambra F1

Srednje rani paradajz u „beef“ tipu. Biljka bujna, kratkih internodija. Plodovi tamno crvene boje, okrugli do blago spljošteni, težine 220-300g. Ubran može da stoji duže vreme, ukus podsaeća na „domaći“ paradajz. Pošto je otporan na stresne uslove proizvodnje, za proizvodnju u zatvorenom i na otvorenom polju, može naći široku primenu kako za velike tako i za male proizvođače. Visoko otporan na virus mozaika paradajza (ToMV -Tomato mosaic virus), zeleno uvenuće (V:0-Verticillium sp), žuto uvenuće (F:1-Fusarium sp.). Umereno otporan na virus vršnog žutila (TYLCV-Tomato yellow leaf curl virus) i na nematode (N -Meloidogyne arenia, M. incognita, M. Javanica) i virus bronzavosti paradajza(Tomato spotted wilt virus TSWV).

Kategorija: