Izaberite stranicu

V580 Prymello F1

Novi indeterminantni veoma rani hibrid hibrid čeri paradajza u ogledu već dve godine. Plodovi jarko crvene boje odličnog ukusa, težine 15 -20 gr. Može se brati pojedinačno ili na celoj grani. Biljka srednje bujna, razmak između internodija kratak. Odlično zametanjei pri visokim letnjim tempoeraturama

Otporan na  ToMV, Tylcv, Fol 0-1, M, Ff:1-5

Kategorija: