Izaberite stranicu

RED MACHINE F1

Dokazan kvalitet i prinos

Hibrid paradajza namenjen proizvodnju na otvorenom polju. Može se gajiti uz potporu ili po zemlji (kao ležak). Biljka srednje bujna, sa dobro razvijenom lisnom masom što je značajno u zaštiti plodova od sunca i sprečavanju pojave ožegotina. Plodovi krupni, ukusni, intenzivno crvene boje, težine 250-300 g. Ovaj paradajz pored ukusa odlikuje i izuzetno visok prinos. Dobro podnosi visoke letnje temperature. Otporan na  zeleno uvenuće (V:0-Verticillium sp), žuto uvenuće (F:1-Fusarium sp.). Umereno otporan na virus vršnog žutila (TYLCV-Tomato yellow leaf curl virus) i na nematode (N -Meloidogyne arenia, M. incognita, M. Javanica).

ToMV -Tomato mosaic virus- virus mozaika paradajza

TSWV –Tomato spotted wilt virus-  virus bronzavosti paradajza

TYLCV-Tomato yellow leaf curl virus- virus vršnog žutila

Cf– Cladosporium fulvum- plesnivost lista

V– Verticillium sp.- zeleno uvenuće

F– Fusarium sp.- žuto uvenuće

N– Nematode- Meloidogyne arenia, M. incognita, M. javanica- nematode

*- temperature zemljišta iznad 27ºC mogu uticati na slabljenje otpornosti

Kategorija: