Izaberite stranicu

PRESTO F1

Ran i prinosan hibrid

Presto je već dobro poznat hibrid šargarepe po ranostasnosti i visokom prinosu. Namenjen je za ranu setvu uz pokrivenjem agrotekstilom ili bez njega.  Vegetacija je oko 85 dana. Dobra veza između lista i korena ga čini pogodnim za mašinsko vađenje. Koren je gladak, težak, dužine 18-20 cm, uniforman. Umereno otporan na crnu pegavost lista šargarepe (Alternaria dauci), otporan na pucanje i na procvetavanje.

Kategorija: