Izaberite stranicu

MAESTRO F1

 Hibrid  za glavnu sezonu i dugo skladištenje. Vegetacije oko 130 dana. Koren gladak, cilindričan, veoma ujednačen, intenzivno narandžaste boje, dužine 19-23 cm. Pogodan za mašinsko vađenje. Otporan na crnu pegavost (Alternaria dauci) i pepelnicu (Erysiphe heraclei), tolerantan na bakterioznu plamenjaču (Xanthomonas carotae) , udubljenu pegavost korena (Cavity spot), mrkvinu muvu i “silvering”. 

Kategorija: