Izaberite stranicu

FLUVIA F1

Veoma rana dinja u tipu galie. Gaji se u plastenicima i na otvorenom polju sa ili bez pokrivanja. Dobro zameće, ima 5-8 plodova po vreži. Plodovi okrugli, kora sa finom mrežicom. Meso zelenkasto, veoma ukusno i slatko. Mala semena loža. Težina ploda je 1,5-2 kg. Otporna na žuto uvenuće (F-Fusarium sp.) i plamenjaču krastavca (Pc -Pseudoperonospora cubensis).

Kategorija: